اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بیرجند
اذان صبح
۰۴:۴۵:۰۸
طلوع افتاب
۰۶:۰۷:۱۸
اذان ظهر
۱۱:۴۶:۴۳
غروب آفتاب
۱۷:۲۵:۲۵
اذان مغرب
۱۷:۴۲:۱۰