اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بیرجند
اذان صبح
۰۴:۱۷:۲۲
طلوع افتاب
۰۵:۳۹:۴۱
اذان ظهر
۱۱:۱۸:۲۸
غروب آفتاب
۱۶:۵۵:۳۶
اذان مغرب
۱۷:۱۲:۲۲