اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بیرجند
اذان صبح
۰۴:۵۱:۱۹
طلوع افتاب
۰۶:۱۸:۴۲
اذان ظهر
۱۱:۲۳:۰۸
غروب آفتاب
۱۶:۲۶:۱۱
اذان مغرب
۱۶:۴۴:۲۳