اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بیرجند
اذان صبح
۰۴:۵۶:۵۵
طلوع افتاب
۰۶:۲۴:۵۶
اذان ظهر
۱۱:۲۶:۳۴
غروب آفتاب
۱۶:۲۶:۵۳
اذان مغرب
۱۶:۴۵:۱۴