اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بیرجند
اذان صبح
۰۴:۲۰:۱۴
طلوع افتاب
۰۵:۴۲:۵۰
اذان ظهر
۱۱:۱۷:۴۹
غروب آفتاب
۱۶:۵۱:۰۹
اذان مغرب
۱۷:۰۸:۰۱