اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بیرجند
اذان صبح
۰۵:۰۸:۲۴
طلوع افتاب
۰۶:۳۴:۴۰
اذان ظهر
۱۱:۴۴:۰۲
غروب آفتاب
۱۶:۵۲:۲۸
اذان مغرب
۱۷:۱۰:۲۲