معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی گفت:
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه یکــی از مهمتریــن اهــداف تملــک اراضــی و تثبیــت عرصه هــای ملــی و دولتــی، عـلـاوه بــر اســتیفای حقــوق دولــت و مــردم و حفــظ و توســعه منابــع طبیعــی تجدیدشــونده، است گفت: واگــذاری بخشــی از ایــن عرصه هــا در جهــت گســترش فعالیتهــای کشــاورزی، صنعتــی، خدماتــی، گردشــگری و ســایر فعالیتهــا و برنامه هــای توســعه ای کشــور در جهــت رشــد اقتصــادی، تأمیــن امنیـت غذایـی، ایجـاد اشـتغال مولـد و زمینه سـازی بـرای خودکفایـی اسـت.
کد خبر: ۹۶۸۴۲۲
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۴ 02 June 2021

حمید باقرپور افزود: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی سال گذشته در راستای تخصیص زمنین برای امور خدماتی و گردشگری 4 ونیم هکتار از مراتع روستای بوشاد را برای اجرای طرح اتومبیل رانی و موتور سواری اختصاص داد.
وی ادامه ادامه داد : اداره منابع طبیعی و مدیریت امور اراضی که به ترتیب متولی واگذاری زمین هستند از طریق کمیسیون ماده 21 به صورت اجاره این 4 و نیم هکتار را در اختیار متقاضی طرح قرار گرفته دادند.
وی یادآور شد: سال 83 نیز زمینی با مساحت یک هکتار در حاشیه ی روستای امیرآباد با هدف احداث پیست موتور سواری از سوی این اداره اختصاص یافته که هم اکنون مورد استفاده قرار می گیرد.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین